Vacature 1 pedagogisch medewerker KDV en 1 pedagogisch medewerker BSO

Pedagogische medewerker Niveau 3 of 4 of HBO


Bij kindercentrum VillaDriel worden kinderen (0-13 jaar) in de dagopvang of op de BSO (voor en naschools) opgevangen door gekwalificeerde medewerkers. De pedagogische medewerkers ontfermen zich met volle overgave over de kinderen en zorgen dat de kinderen de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. De locatie is geopend van 6:30uur tot 18.30 uur, ook tijdens vakanties. In de opvang worden kinderen gestimuleerd om met alle voorkomende activiteiten mee te doen. Naast Veiligheid en kwaliteit staan ook service en het creëren van een vertrouwde huiselijke omgeving centraal in het beleid binnen het kindercentrum. Elke kind is uniek!

Taken
• Kinderen observeren, stimuleren, begeleiden en verzorgen;
• Activiteiten gericht op ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, taal, socio-emotionele ontwikkeling en rekenprikkels;
• Overdracht en informatie uitwisselen met ouders/verzorgers en school;
• Ruimten en materiaal beschikbaar en netjes houden;
• Deskundigheid bevorderen;
• Deskundigheid bevorderen: Baby cursus, VVE en F3 is een pre
• BSO kinderen ophalen en wegbrengen naar school; Rijbewijs is een pre;


Verantwoordelijkheden
• Het verzorgen, begeleiden, observeren en stimuleren van kinderen, zowel in groepsverband als individueel tijdens hun dagelijkse spelmomenten en ontwikkeling van hun eigen interesses;
• Het scheppen van een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en het stimuleren van kinderen door middel van uitvoering van kindergericht activiteiten waardoor kinderen zich verder ontwikkelen;
• Het observeren en begeleiden van kinderen
• Het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen en het hierover rapporteren. Oudergesprek houden.
• Het bij kennismaking informeren van ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep;
• Zorgdragen voor een goed contact met ouders/ verzorgers en het informeren naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van de op te vangen kinderen;
• Het onderhouden van contact met scholen van de schoolgaande kinderen;
• Met collega’s afstemmen over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en zorg dragen voor een goede samenwerking en een goede overdracht;
• Deelnemen aan teamoverleg;
• Het verrichten van voorkomende huishoudelijke werkzaamheden in de groep en mede zorgdragen voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat houden van de inventaris;
• Het begeleiden en instrueren van, indien op de groep aanwezig, groepsleidsters in opleiding, groepshulpen en stagiaires en hierover rapporteren aan het hoofd.


Competenties en vaardigheden
• Sociaal vaardig;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Verantwoordelijk;
• Initiatiefrijk;
• Flexibel;
• Zelfstandig;
• Enthousiast en creatief.


Functie-eisen
• Minimaal SPW 3 of vergelijkbaar;
• Pedagogische kennis;
• Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
• Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen;
• Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind;
• In bezit zijn van VOG ( verklaring ontrent het gedrag);
• Rijbewijs;
• Basis computerkennis;
• VVE certificaat en 3F is een pre.Salaris
Het salaris is conform de CAO, schaal 6, bepaald door ervaring en kwaliteiten

Sollicitaties kunt u sturen naar ingeborg.bartels@villadriel.nl