Tussen Schoolse Opvang op Mgr. Zwijsenschool
verzorgd door Stichting VillaDriel

Welkom

Stichting VillaDriel verzorgt de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de Mgr. Zwijsenschool. De TSO is een belangrijke voorziening waar elke ouder en elk kind gebruik van moet kunnen maken. Het geeft ouders de mogelijkheid om werk en zorg gemakkelijker te combineren. Kwalitatief goede TSO draagt bij aan het welzijn van de kinderen, zodat zij fris en uitgerust aan het tweede deel van hun schooldag kunnen beginnen. Onze gemotiveerde overblijfkrachten streven er naar tijdens het overblijven een plezierige sfeer te creëren, waarin voor kinderen voldoende tijd is om rustig te eten en te spelen.


Tijden

De TSO vindt plaats tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag De tijden van de TSO zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur. In de schoolvakanties, op feestdagen en schoolvrije (mid)dagen is er geen TSO.

Tijdens het overblijven blijven de kinderen in het schoollokaal of in andere ruimte van de school. De kleuters, de onderbouw en de bovenbouw hebben aparte ruimtes.

Als een kind uit de kleuterklas samen bij een vriendje of vriendinnetje wil eten kan dit worden aangegeven bij de TSO coördinator. Dan wordt gekeken of er mogelijkheden hiervoor zijn. Wij kunnen helaas niet voor 8 kleuterklassen garanderen dat een neef, nicht, zusjes, broertjes, vriendje of vriendinnetje naast elkaar kunnen komen zitten. In principe blijven de kinderen over met eigen groep. Mocht een kind bij een groep echt geen anderen kinderen hebben van zijn of haar klas dan kan het kind in uitzonderingssituatie verplaatst worden naar een andere groep. Het buiten spelen wordt door ons gestimuleerd en heeft ook onze voorkeur. Bij regen en slecht weer is het overblijven binnen. Kinderen mogen niet aan de spullen/materialen van ander kinderen of van de school komen.


Eten

Eten is een rustmoment op de dag. Wij willen daar even de tijd voor nemen. De kinderen dienen zelf brood, drinken en eventueel fruit mee te nemen. Wij hanteren het begrip goede en gezonde voeding tijdens het overblijven. Wat is goede en gezonde voeding? Goede voeding zorgt voor genoeg energie en voedingsstoffen voor uw lichaam: eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, mineralen, vezels en voldoende vocht. Met goede en gezonde voeding verkleint u uw kans op ziektes, zoals diabetes mellitus en overgewicht, kanker en hart- en vaatziekten, en u voelt zich fitter.                                                                                                                                We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op te eten. Als dit na aandringen niet lukt, maken wij er geen drama van, overblijven moet leuk blijven! Overgebleven eten gaat altijd weer in het bakje mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft en of de meegenomen hoeveelheid goed is geweest. Wij adviseren om thee, sap, melk, , karnemelk, mager yoghurtdrink en chocolademelk en water (met een beetje ranja kan ook) voor de kinderen. Deze drankjes liefst in een duurzame beker meegeven en niet in (wegwerp)verpakking. Wij letten op dat uw kind voldoende drinkt en minstens één boterham opeet, tenzij kinderen en ouders anders hebben afgesproken.

Op speciale momenten of als uw kind de boterhammen heeft gegeten, kunt u ook uw kind iets lekkers meegeven zoals een stukje kaas, worst of komkommer. Enkel chips, koekjes, snoep en frisdrank daarentegen zijn in principe niet toegestaan. Even blijven redeneren over de hoeveelheid van Koek/Snoep!!! Een snoepje of een koekje mag, als het kind ook de boterham heeft gegeten.

Als het een kind ( groep 1 en 2) niet lukt om zijn/haar eten op te hebben binnen de tijd dat de anderen kinderen klaar zijn, mogen ze hun eten mee naar buiten nemen. Lunch/ eten van kinderen wordt onderling niet gewisseld i.v.m. allergieën of anderen afspraken.  


Kosten

De kosten voor het overblijven op vaste dagen bedraagt € 2,60 (schooljaar 2021/2022) per keer en de kosten worden 10 keer per jaar gefactureerd. Aangezien een schooljaar 40 schoolweken heeft zijn de maandelijkse kosten bij 1 TSO per week 2,60 x 40/10 = 10,40 euro per maand. Voor incidenteel of flexibel gebruik van de TSO opvang wordt €3,20 per keer gevraagd. Bij ruilen van dagen komt een administratief kosten van € 0,60 per keer.

De vergoeding wordt per maand, half jaar of per jaar geïncasseerd. Bij half jaarlijkse betaling krijgt u een betalingskorting van 1% en bij een jaarlijkse betaling krijgt u een betalingskorting van 3%. Jaarlijkse betaling kan alleen plaatsvinden in het begin van het schooljaar. De ouders ontvangen per maand, half jaar of jaarlijks per e-mail een factuur van Stichting VillaDriel. Stichting VillaDriel vraagt haar klanten een SEPA machtiging af te geven voor de automatische incasso zodat u naar de betaling weinig omkijken heeft.


Ouder App

Als ouder kunt u gebruik maken van KOVnet ouder App, deze is te downloaden vanuit de App Store of Google play. Een inlog code wordt verstrekt bij het aanmelden of kan per mail worden aangevraag bij jos.vanderzanden@villadriel.nl


Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor TSO dan kunt doen op de website www.Villadriel.nl onder het kopje Aanmelden à TSO (Mgr. Zwijsenschool). Kies op deze pagina de knop aanmelden.

Bij de aanmelding kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van vaste dagen of incidentele opvang. Bij extra of flexibele opvang dient u via de KOVnet OuderApp op t egeven.


Afmelden
Vaste overblijvers dienen bij afwezigheid altijd te worden afgemeld bij de leiding van de TSO. Dit dient ook met de ouderApp doorgegeven te worden. .

Wij willen graag zeer zorgvuldig omgaan met de zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen. Wanneer een aangemeld kind niet aanwezig is, wordt onmiddellijk contact met leerkracht genomen om te achterhalen waar het betreffende kind is. U begrijpt dat het vervelende misverstanden en onnodige zorgen oplevert, wanneer blijkt dat het kind gewoon thuis is, maar niet is afgemeld.

Wij hopen dat u in deze folder al uw vragen beantwoord ziet. Zijn er toch nog dingen die u wilt weten dan kunt u de coördinatoren Ingeborg Bartels of Harriëtte van Rooij altijd aanspreken.


Leiding

Wij werken met vrijwilligers die hiervoor een vergoeding ontvangen. Al onze overblijfkrachten krijgen, waar nodig, begeleiding en scholing. We proberen zoveel mogelijk met vaste leiding op een groep te werken zodat er een vertrouwensband tussen leiding, kind en ouders kan ontstaan.


Kleuters           

Ouders dienen zowel aan de juf/meester als aan VillaDriel door te geven of uw kind naar de TSO gaat. Kleuters krijgen speciale aandacht tijdens de TSO. De juf/meester zal de kinderen aan ons overdragen waarna wij zorgen dat er gegeten wordt en daarna gespeeld. De kleuters eten en spelen in een aparte ruimte.


Ingeborg Bartels                                                                    Harriette van Rooij

Stichting VillaDriel                                                               Stichting VillaDriel

0618143004                                                                            0634439396