22 juli 2017 Het dak zit erop 

Het dak van Talent Factory zit erop


17 juli 2017 De bouw is gestart

Het begin van de schoolvakantie was het startpunt van de bouw van het Chalet The Talent Factory. BSO en KDV Talent Factory


Talent Factory

Zoals u al wellicht vernomen heeft start Kindercentrum VillaDriel na de zomervakantie een kinderopvang op de Mgr. Zwijsenschool. Onder de naam Talent Factory zal er een kinderdagverblijf (KDV) en een Buitenschoolse opvang (BSO) komen. In het kinderdagverblijf worden de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar opgevangen van 6:30 tot 18 uur. In de BSO ruimte zal voorschoolse en naschoolse opvang worden aangeboden aan kinderen van 4 tot 13 jaar.

Het pedagogisch beleid van VillaDriel is gebaseerd op Reggio Emilia (Elke kind is uniek). Een belangrijk uitgangspunt zal zijn het optimaal begeleiden van de kinderen bij de ontwikkeling, met plezierige en creatieve activiteiten. Deze aanpak moet er toe leiden dat de kinderen zich thuis voelen. Voor de BSO zullen er allerlei workshops georganiseerd worden zoals koken, tekenen enzovoort. Daarnaast zal er nadruk liggen op sport, spel en beweging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sportfaciliteiten en van andere mogelijkheden die in de nabije omgeving aanwezig zijn. Elke kind heeft zijn talent dat ontwikkeld moet worden, daarom hebben we gekozen voor de naam Talent Factory.


In de figuur hieronder ziet u de indeling van het chalet.

Chalet plattegrond

Het nieuwe kinderopvang chalet krijgt een eigen ingang vanuit de Hertog Arnoldstraat. Alle kinderen ook van andere scholen zijn hier van harte welkom. In week 34 of 35 zal de nieuwbouw opgeleverd worden waarna het ingericht gaat worden. 

Chalet voorzijde

Heeft u vragen hierover of wilt u gebruik maken van opvang of wilt u informatie hierover dan kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie kunt u vinden op www.villadriel.nl.

Ingeborg Bartels (0618143004) en Jos van der Zanden (0653259704)

Locatie Hoorzik in Kerkdriel (0418) 7 5050 1