Mondkapjes plicht vanaf 2 oktober 2020

In overleg met de oudercommissie hebben wij besloten dat vanaf maandag a.s. het voor de ouders verplicht is een mondkapje te dragen bij het betreden van het pand. Tevens is het desinfecteren van de handen verplicht, deze bevindt zich buiten het gebouw.

De maatregelen die al eerder genomen zijn zoals een korte overdracht, geen ouder op de groep en één ouder per keer naar binnen/boven blijven gehandhaafd. Let daarbij ook op het omdraaien van het “stoplicht” bij de deur.
Zonder mondkapje mag u het pand van VillaDriel niet betreden, er wordt van u verwacht dat u terug gaat om een mondmasker te halen.

Het is voor ons niet mogelijk om kinderen bij de deur op te halen of naar de deur te brengen.
Bij het haalmoment van de buitenschoolse opvang is dit niet van toepassing, deze ouders blijven buiten wachten.

Wij hopen hiervoor uw begrip en hopen op een goede samenwerking.

Beste ouders en/of verzorgers

Vanaf 11 mei is Kindercentrum VillaDriel weer open. We hebben maatregelen getroffen om de 1,5 meter afstand zo veel mogelijk te waarborgen.

We begrijpen dat dit gemengde gevoelens met zich mee kan brengen maar het is noodzakelijk voor ieder zijn veiligheid.

We vragen aan u als ouder dan ook om uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. In deze brief zullen wij u informeren over de maatregelen die wij in acht nemen om de 1,5 meter afstand te garanderen.
Uiteraard zullen wij (extra) aandacht blijven besteden aan de reeds bekende hygiëne maatregelen:


- Geen handen schudden

- Regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek

- Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes en deze direct weggooien


Het kinderdagverblijf 0-4 jaar en onze peuterarrangement groepen VillaWijs en VillaTrots zijn voor alle kinderen geopend. Uw kind(eren) is/zijn dan weer welkom zoals dit voor de “coronatijd” het geval was.


Buitenschoolse opvang is vanaf 11 mei open zowel de voorschoolse als de naschoolse opvang.

De noodopvang blijft nog bestaan, indien u werkzaam bent in een cruciaal beroep en (extra) opvang nodig heeft dan is dit in overleg mogelijk. De noodopvang voor de buitenschoolse opvang is buiten de schooltijden, dus voorschool en naschool bij Kindercentrum VillaDriel. Tijdens schooltijd is de noodopvang op school.
  


Afspraken die wij met u willen maken om de 1,5 meter afstand zo veel mogelijk te waarborgen:

Algemeen:

 • Er mag 1 ouder naar binnen om het kind te brengen of te halen bij het kinderdagverblijf (KDV)
 • Zowel bij locatie de Hoorzik als bij locatie Talent Factory gaan we gebruik maken van het evacuatie bed om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Bij ingang van uw groep staat dit evacuatie bed, het is de bedoeling dat u uw kind en de spullen in het evacuatie bed zet en onze medewerker haalt uw kind hier uit. Kinderen die zelfstandig kunnen lopen mogen zelf de groep op lopen.
 • Neem geen broertjes en/of zusjes mee naar het kinderdagverblijf of het peuterarrangement.
 • Wat betreft het peuterarrangement, graag de kinderen niet voor de afgesproken tijden brengen.
 • Het is niet de bedoeling dat er meerdere ouders tegelijkertijd op de groep zijn. Mocht er dus al een ouder op de groep staan, graag buiten wachten.
 • Wij gaan hiervoor gebruik maken van een “stoplicht” systeem. Bij ingang van de locatie vindt u op het raam een vel, deze is groen of rood. Bij groen kunt u naar binnen, bij rood graag even buiten, op gepaste afstand, wachten. Wij willen aan u als ouder daarom ook vragen om dit briefje om te draaien als u binnen bent of als u weg gaat. Uiteraard zal een van onze medewerkers dit mee in de gaten houden.
 • Buitenschoolse opvang: ouders mogen het pand tot nader bericht niet meer betreden. U belt aan en de medewerker haalt uw kind en brengt uw kind naar de deur.
 • Voor het brengen van uw kind naar de voorschoolse opvang (VSO) graag het kind alleen naar binnen laten gaan, u als ouder kunt buiten afscheid nemen. Buiten graag ook de afstand van 1,5 meter in acht nemen.
 • Indien u een kind op zowel het kinderdagverblijf als op de buitenschoolse opvang heeft, zorg dat onze pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang weet dat u er bent, zij kunnen uw kind alvast roepen en zorgen dat uw kind klaar bij de deur staat als u terug komt van het kinderdagverblijf.


Locatie Hoorzik

 • Bij het peuterarrangement op de Hoorzik kunt u binnenkomen tot de mat bij de voordeur, onze medewerker zal uw kind opvangen en uw kind meenemen naar de groep.


Locatie Talent Factory

 • Voor kinderen van VillaPret en VillaTof: u kunt via de zijkant, via heet groene hekje, naar binnen via de zijdeur. De pedagogisch medewerkers vangen uw kind op en zorgen dat deze op de juiste groep komt.
 • Komt uw kind alleen voor het peuterarrangement bij de locatie Talent Factory (VillaTrots) en dus geen KDV kan er maar 1 ouder naar binnen tot de tweede deur, dus niet verder dan het halletje. Onze medewerker zal hier uw kind opvangen en uw kind meenemen naar de groep.
 • Houd bij KDV het afscheid kort
 • korte overdracht met de pedagogisch medewerker en houd hierbij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Indien het noodzakelijk is om extra overdracht te doen, kunt u deze ook (extra) op papier schrijven en meegeven in het tasje van uw kind, er kan eventueel ook op een later tijdstip gebeld worden.


Ziek

 • Indien uw kind klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging of koorts en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang. Zijn er andere gezinsleden met bovenstaande klachten, dan mag uw kind ook niet naar de opvang komen. Constateren wij een van deze symptomen dan wordt u gebeld en bent u verplicht om uw kind per direct op te komen halen.Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. We begrijpen dat deze maatregelen soms lastig zijn. Maar we staan erop dat we dit met zijn allen moeten doen en verwachten dat u als ouder hierin ook uw verantwoordelijkheid neemt. Mocht je problemen ervaren of als er dingen onduidelijk zijn, graag bij ons melden zodat we dit met elkaar kunnen bespreken. Heeft u tips of wilt u nog andere dingen met ons bespreken, dan staan wij hier ook uiteraard voor open.